Điểm Tâm

Menu Điểm Tâm

Sức khỏe tự nhiên là biểu hiện của Sự sống. Điều đó có nghĩa nếu ăn thuận tự nhiên chúng ta sẽ có sức khỏe thuận tự nhiên.

Thành phần: hủ tiếu gạo trắng, rau củ...

Thành phần: Bánh tráng, rau, rong biển...

Thành phần: Bún lứt, tía tô ...

Bún riêu

75.000

Thành phần: Bún lứt, đậu hủ, cà chua ...

Bún lứt huế

75.000

Thành phần: Bún lứt, ngải bún, nấm đông cô, sả cây...